fbpx
Jūsų krepšelis

APVA parama

APVA parama saulės elektrinei

Kaip sutrumpinti saulės elektrinės atsipirkimo laiką iki 3-4 metų?
Pasinaudokite APVA parama!

ES parama skirta namų ūkiams, ketinantiems įsirengti saulės elektrinę privačioje valdoje, kurią administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Parama taip pat gali būti skiriama namų ūkiams, kurie ketina padidinti esamą saulės elektrinę ir įsigyti daugiau modulių.

Kasmet virš 10 000 norinčiųjų gali gauti APVA paramą saulės elektrinės įsirengimui ir dauguma pretenduojančių ją gauna!

Iki 3 230 Eur

Maksimalus paramos dydis saulės elektrinei iki 10 kW su inverteriu*

243 Eur / 1 kW

Paramos dydis modulių įsigyjimui – saulės elektrinės galios didinimui**

3 metai

Tiek vidutiniškai Jus sutrumpinsite saulės elektrinės atsipirkimo laikotarpį su APVA parama

*Paramą galėsite gauti ir už didesnio galingumo saulės elektrinę, tačiau nuo 10 kW parama bus “užfiksuota”, pvz., jeigu ketinate įsirengti 15 kW saulės elektrinę, galėsite gauti iki 3 230 Eur paramos.

**Parama nebus skiriama, jeigu jau turite 10 kW ir galingesnę saulės elektrinę, kuriai jau buvo gauta parama.

Kas gali pretenduoti į APVA paramą saulės elektrinei?

Nuosavo namo savininkas

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas

Nuosavo namo savininkas

Gyvenamosios paskirties vieno buto pastatas

Sodo namo savininkas

Sodų paskirties pastatas

Kokie yra reikalavimai įrangai siekiant gauti APVA paramą?

Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus.

Saulės moduliams turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.

Inverteriui turi būti suteikta 5 m. produkto garantija.

APVA paramos gavimo procesas

Saulės elektrinės išlaidos yra tinkamos finansuoti tik jeigu įranga iki Registracijos formos pateikimo dienos nėra sumontuota, t.y. jeigu Jūsų saulės elektrinė buvo sumontuota iki APVA paraiškos pateikimo dienos, parama Jums išmokama nebus. Kitaip tariant, Jus negalite priduoti saulės elektrinę ESO iki kol negavote paramos patvirtinimo.

 • Jeigu saulės elektrinės pagaminta elektra naudojama ūkinei – komercinei veiklai, finansavimas neskiriamas
 • Jeigu elektros energija, pagaminta elektrinės įrengimo objekte, nukreipta į vieną ar kelis vartojimo objektus ir viename iš jų yra vykdoma ūkinė – komercinė veikla, finansavimas skiriamas tik už objektą (-us), kuriame (-iuose) ūkinė – komercinė veikla nevykdoma ar atsinaujinančių išteklių energiją naudojančiomis technologijomis, skirtomis elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, pagaminta elektra nėra naudojama ūkinei – komercinei veiklai.

 

Pirmas kriterijus – saulės elektrinės įrengimo būdas:

 • ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
 • ant žemės – žemesnis balas.

Antras kriterijus – modulių galia:

 • iki 5 kW – aukštesnis balas;
 • nuo 5 kW iki 10 kW – žemesnis balas;
 • Daugiau negu 10 kW – 0 balų.

 

 • Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo paraiškos pateikimo kvietimo pabaigos;
 • Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.
 • 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
 • 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
 • 5 metus be išankstinio rašytinio APVA sutikimo, nekeisti išlaidų kompensavimo prašyme nurodytų elektros vartojimo objektų;
 • sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.